bool(true)
Meer informatie aanvragen

Voor wie?

Onze zorg en begeleiding is gericht op mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

De grootste groep bewoners op de Parelhoenderhoeve heeft een verstandelijke beperking gecombineerd met psychiatrische problematiek. 5 van onze bewoners hebben het 22Q11 syndroom (ook wel VCF-syndroom genoemd) waarbij sprake is van een aantal bijzondere kenmerken. Dat een aantal bewoners met dit syndroom op één locatie woont is uniek. Het is wel van belang dat de diagnose reeds bekend is en ook medicamenteus (indien geadviseerd door psychiater) moet daarover consensus bestaan.
De meeste bewoners die bij ons komen hebben eerder op grotere instellingen gewoond. Daar ging het mis doordat er vaak groot verloop was in personeel, waardoor het moeilijk werd om aan begeleiders te kunnen hechten terwijl dat juist een belangrijk component is.
Bewoners met een verstandelijke beperking worden bekostigd dmv een PGB (Persoons Gebonden Budget) of ZIN (Zorg in Natura).

Mensen met een psychiatrische beperking:
Naast de groep die een combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische aandoeningen hebben we ook bewoners met alleen psychiatrische problematiek. Vaak is er sprake van psychoses, maar ook autisme komt veel voor. Behandeling gebeurt meestal door een psychiater van de GGZ. Wij hebben daar een intensieve samenwerking mee. De bekostiging gaat via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) welke geregeld wordt door de centrumgemeente Den Helder of via WLZ, wij zijn gecontracteerd met het Zorgkantoor.

Verstandelijk gehandicapten

2023: De Parelhoenderhoeve neemt mensen met een verstandelijke beperking aan in de categorieën Vg 4 tm 6.

Mensen met 22q11 – syndroom

Sommige mensen met het 22q11 syndroom hebben een combinatie van beperkingen, zowel lichamelijk als verstandelijk als psychiatrisch. Deze mensen hebben een soms complexe zorgvraag, door ervaring en wonen en leven met mensen met 22q11 hebben we wel veel ervaring maar het gaat niet vanzelf.

Psychiatrische problematiek

Hieronder kunnen onder andere mensen met autisme en psychoses vallen. Mensen met verslaving alcohol en drugs kunnen pas geplaatst worden nadat ze behandeld zijn voor de verslaving, of dienen zich direct onder behandeling te stellen (Brijder) met abstinentie. Er geldt hier een zero tolerance beleid. Potentiele bewoners (en / of mentor) gaan hier vooraf vrijwillig mee akkoord indien zij hier willen wonen.