bool(true)
Meer informatie aanvragen

Kwaliteit & Organisatie

Kwaliteit van zorg : ons streven is, dat wij ondanks de wisselende periodes van grote administratieve druk, zelf de zorg verlenen en met de bewoners samen leven en werken. De eisen van certificering e.d. ten spijt ligt bij ons de nadruk op het zelf bij de bewoners zijn, mee doen met de activiteiten. We zijn zoveel mogelijk actief betrokken bij alle programma´s van de dag, wonen intern en hebben een hoge continuïteit in de begeleiding. Veel expertise hebben we intern en voor specialistische begeleiding hebben we directe lijnen met diverse professoren en behandelaren. Voor het administratieve gedeelte zijn we aangesloten bij Zilliz + / Landmerc en we maken gebruik van het cliënt registratiesysteem Zilliz. Ook zijn we ISO9001-2015 gecertificeerd voor het toepassingsgebied: Begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. Onlangs hebben wij onze rechtsvorm veranderd, om te kunnen worden toegelaten bij de WTZi. Wij hebben een raad van toezicht en beschikken over een kwaliteitsrapport. De toelating bij de WTZi betekent dat wij nu ook zorg kunnen leveren op basis van de Wet Langdurige Zorg en / of Zorgverzekeringswet.

Bezoek van de inspectie: Op 17 mei 2021 bracht de inspectie gezondheidszorg een bezoek aan de Parelhoenderhoeve. Het was een hele dag, vrij intensief, ze hebben ouders, begeleiders, bewoners en behandelaren gesproken. Het inspectierapport is hier te lezen:

V2031751 vastgesteld rapport inspectiebezoek 17-05-2021

Onze organisatie

Oprichter
Agatha Boon
Oprichter en directielid, gedragswetenschapper
Oprichter
Ralph Koeleman
Medeoprichter en directielid, en arts (medisch adviseur)
Oprichter
Lotte Koeleman
Directielid en allround aansturing, psychologisch hulpverlener
Sybren
Allround begeleider en ICT beheer, back office en waarnemer
Natuurkunde
Gijs
Allround begeleider en facilitair manager, en boekhouding
Ayco Kluvers
Allround begeleider en persoonlijk begeleider, en waarnemer
Thamis
Zorgboer en groepsbegeleider
Jan Okke
Verpleger, groepsbegeleider en persoonlijk begeleider
Bernadette
Allround begeleider en vakantie waarnemer
Patricia
Interieurverzorgster, het begeleiden van bewoners tijdens schoonmaken van hun woonruimte
Mirte
Back office medewerker
Ria
Kok en allround begeleider, persoonlijk begeleider
Frank
Allround begeleider, dagbesteder en waarnemer
Melissa
Ggz agoog, verpleger en allround begeleider
Nick
Allround begeleider
HBO Social Work
Joy
Begeleider
Mbo Sociaal werk