bool(true)
Meer informatie aanvragen

Samenwerking met..

De Parelhoenderhoeve werkt zorginhoudelijk nauw samen met:

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Middenmeer: Huisarts, praktijkondersteuner en apotheek waar de Parelhoenderhoeve nauw mee samenwerkt. Alle cliënten staan ingeschreven bij deze huisartsenpraktijk en de medicatie wordt ook hier verstrekt. Ook biedt deze praktijk een diabetes, verpleegkundige en een podoloog en wordt er vanuit de praktijk samengewerkt met een dietiste.

Psychiater Schagen: GGZ Schagen, Geesterkoche Geestelijke gezondheidszorg

Avg-arts, arts verstandelijk gehandicapten Leekerweide

Therese van Amelsvoort 22q11 professor: Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort is psychiater en hoogleraar Transitiepsychiatrie aan de Universiteit van Maastricht en heeft haar specialisatie gedaan o.a. in het 22q11 dl syndroom.

CCE: Centrum voor consultatie en expertise, te Utrecht.