bool(true)
Meer informatie aanvragen

Uitsluitingscriteria Parelhoenderhoeve

Er zijn situaties waarin de Parelhoenderhoeve kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. Gezien het open karakter van onze boerderij kunnen wij helaas niet iedereen hulp aanbieden. Wij wonen hier zelf met andere kwetsbare bewoners.

Wanneer de situatie rond de zorgvraag maakt dat de veiligheid van de bewoners in het geding is;

Wanneer de situatie rond de zorgvraag dusdanig moeilijk / zwaar is dat de Parelhoenderhoeve onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.

Cliënten die niet passen binnen de woonvorm van de Parelhoenderhoeve zijn:

  • Cliënt die een acuut gevaar voor zichzelf of medebewoners van de Parelhoenderhoeve vormt. Bijvoorbeeld wegens ernstige en chronische psychose;
  • Cliënt met een significante lichamelijke beperking, ivm vluchtwegen, opstapjes e.d. (dit in overleg met de brandweer);
  • Cliënt met suïcidaal gedrag die normen en waarden tav leefgroep ‘voorbij’ is;
  • Cliënt met zware agressie problematiek, of een ernstige gedragsstoornis, waardoor cliënt zichzelf of anderen in gevaar brengt;
  • Cliënt die weigert deel te nemen aan leefregels en groepsafspraken tbv veiligheid;
  • Cliënt die de aangeboden hulp helemaal niet kan accepteren;
  • Client die een isoleer nodig heeft;
  • Client met snachts (na 21.00) verpleeg of zorgvraag zodanig dat echte nachtdienst gedraaid wordt;
  • Client die voortdurend intensieve verpleging (stoma’s) nodig heeft.