Meer informatie aanvragen

Klachten

We doen bij de Parelhoenderhoeve onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsheeft. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van de Parelhoenderhoeve, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure. In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.

Bekijk het Klachtenreglement

Wij zijn aangesloten bij een externe klachtenfunctionaris en klachtencommissie.

Externe klachtenfunctionaris: Via info@eckg-JD.nl of telefoonnummer 023-7001210
Externe klachtencommissie: via de website www.degeschillencommissie.nl of via telefoonnummer
070 310 53 10

PRIVACY
De bewoners van de Parelhoenderhoeve delen persoonsgegevens met ons. Dit kunnen algemene
persoonsgegevens zijn, maar ook gevoelige persoonsgegevens. Denk aan gegevens die in een
zorgleefplan staan, of een uitgebreid zorgprofiel met daarin je levensloop. De Parelhoenderhoeve
gaat hier zorgvuldig mee om en laat zich hierin leiden door de AVG-wet.

Lees ons privacy beleid