bool(true)
Meer informatie aanvragen

Klachten

We doen bij de Parelhoenderhoeve onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsheeft. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van de Parelhoenderhoeve, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure. In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.

Onze klachtenprocedure:

Klachtenregeling Parelhoenderhoeve 2022 mei

Infografic klachtenprocedure Quasir

Infografic zorggeschil cliënt

Flyer zorggeschil Quasir

Wij zijn aangesloten bij een externe klachtenfunctionaris en klachtencommissie.

Klachtenfunctionaris op afroep

Telefoonnummer:                          06-484 455 38   (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
Mailadres:                                        bemiddeling@quasir.nl

Klachtencommissie Quasir

Telefoonnummer:                          06 823 667 72 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
Email adres:                                    ambtelijksecretaris@quasir.nl

Stichting Zorggeschil

Adres:
Stichting Zorggeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht

Telefoonnummer:                          06-12583075 (ambtelijk secretaris) (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
Email adres:                                    info@zorggeschil.nl
Website:                                          www.zorggeschil.nl

 

PRIVACY

De bewoners van de Parelhoenderhoeve delen persoonsgegevens met ons. Dit kunnen algemene persoonsgegevens zijn, maar ook gevoelige persoonsgegevens. Denk aan gegevens die in een zorgleefplan staan, of een uitgebreid zorgprofiel met daarin je levensloop. De Parelhoenderhoeve
gaat hier zorgvuldig mee om en laat zich hierin leiden door de AVG-wet.

Lees ons privacy beleid