bool(true)
Meer informatie aanvragen

Huis en leefregels van de Parelhoenderhoeve

Algemene informatie
Naam van de instelling: Woon-zorgboerderij de Parelhoenderhoeve
Bopz- aanmerking: Nee, het zijn regels die vooraf wonen worden overeengekomen met de potentiele bewoner
Datum: 01-09-2018

1. Inleiding

Deze huisregels zijn opgesteld in 2008, en herzien in 2018 om een ordelijke gang van zaken binnen de Parelhoenderhoeve te regelen en het verblijf voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. Buiten deze regels gelden de algemene omgangsvormen, zoals respect voor elkaar en geen kampjes vormen en netjes en verzorgd aan tafel verschijnen en tafelmanieren hanteren. Naast de algemene huisregels zijn ook voor iedereen individuele afspraken vastgelegd. Deze afspraken staan in het ondersteuningsplan, en kunnen bestaan uit samen afgesproken regels zoals niet bij elkaar op de kamer komen.

De huisregels staan op de website en worden bij wonen samen met het wooncontract overeengekomen, zodat een bewoner geen onvrijwillige beperkingen krijgt opgelegd.

De omgangsregel op de Parelhoenderhoeve is dat er wordt gestreefd naar een vorm van vervangend gezinsleven. Dit houdt in dat we van de bewoners verwachten dat die zoveel als mogelijk deelnemen aan gezamenlijke maaltijden en koffie/theetijden en activiteiten overdag. De gezelschapsruimten dienen als ‘huiskamer’ voor de bewoners.

Om een zekere rust te kunnen garanderen wordt bezoek van bewoners verzocht alleen na overleg in de gezelschapsruimten te komen..

De bewoners bestaan uit kwetsbare mensen. We willen iedereen zoveel mogelijk in zijn waarde laten. Sommige bewoners kunnen meer dan anderen, sommigen vragen meer aandacht en begeleiding dan anderen. Voor alles verwachten we respect tussen de bewoners onderling en van bewoners naar begeleiding en omgekeerd.

2. Slaap- en rusttijden

Voor de goede orde is het belangrijk dat de slaap en rusttijden aangehouden worden, in verband met o.a. geluidsoverlast. De volgende tijden worden aangehouden:

 • De gemeenschappelijke ruimten, zoals de pizzahut en de gezelschapsruimte zijn toegankelijk vanaf 8.15 u in de ochtend.
 • De gemeenschappelijke ruimten, zoals de pizzahut en de gezelschapsruimte zijn toegankelijk tot 20.30 u in de avond. In het weekend (vrijdag en zaterdagavond) is dit om 22.30 u.

Van de bewoners wordt dan verwacht dat zij zich terugtrekken naar hun eigen kamer, of een andere plek waar de bewoners geen last van hebben. De individuele slaaptijden staan in de ondersteuningsplannen.

3. Etenstijden

De algemene etenstijden zijn van organisatorisch belang. Ook is het van belang dat deze tijden nauwkeurig aangehouden worden om de rust van de medebewoners te waarborgen, en mensen dus niet 5 minuten na aanvang nog de ruimte binnenvallen.

Doordeweeks zijn de tijden als volgt:

 • Ontbijt 8.15 tot 9.00
 • Koffie 10.30
 • Lunch 13.00
 • Koffie 15.30
 • Diner 17.50

In het weekend zijn de tijden als volgt:

 • Mogelijkheid tot ontbijt tussen 09.00 en 10.00
 • Brunch 12.00
 • Koffie 15.00
 • Diner 18.00

4. Post

De post die binnenkomt wordt door de organisatie gesorteerd en afhankelijk van de bewoner aan de bewoner of aan de bewindvoerder/ mentor doorgestuurd. Dit is in het ondersteuningsplan terug te vinden.

5. Bezoektijden

De bewoners van de Parelhoenderhoeve mogen bezoek ontvangen in hun eigen woon-ruimte. In overleg met de organisatie kan het bezoek sporadisch ook deelnemen aan koffiemomenten. Individuele afspraken worden vermeld in het zorgleefplan.

6. Telefoneren

Tijdens koffie- en eetmomenten geen schermpjes, tenzij het een noodgeval betreft, of nodig is ter ondersteuning van de werktaken van begeleiding. Tijdens de rusttijden wordt er niet luidruchtig in algemene ruimten gebeld. In de ondersteuningsplannen zijn hierover individuele afspraken met bewoners gemaakt.

7. Privé bezittingen

Het is mogelijk om op verzoek van bewoners privé bezittingen zoals de sleutel van een bewoner, of een portemonnee zonder geld (dus pasjes wel), bij de begeleiding af te geven zodat deze in de gesloten kast bewaard worden. Dit staat in het zorgleefplan.

8. Roken en vuur

In de Parelhoenderhoeve geldt een algemeen rookverbod, dit geldt voor alle ruimtes en dus ook de privé-slaapkamers. Dit is een ordemaatregel op last van de brandweer ivm brandveiligheid, er mogen binnen ook geen kaarsen of wierrook worden gebrand. Deze regel zal nadrukkelijk gehandhaafd worden.

De rookmelders staan gevoelig afgesteld en zullen dan ook bij roken binnen geactiveerd worden, waarbij de brandweer automatisch wordt gewaarschuwd.
De kosten van een loos alarm en loos uitrukken van de brandweer zal worden verhaald op degene die door roken binnenshuis het alarm heeft doen activeren. Deze kosten kunnen oplopen tot een fors bedrag.

Sinds mei 2018 zijn er strengere rookregels van kracht op het erf; dit houdt in dat er alleen gerookt mag worden in de pizzahut (buiten de gezamenlijke koffiepauzes om) en bij het rookpunt vlak naast de entree.

9. Alcohol en drugs

Op de Parelhoenderhoeve geldt een zero-tolerance beleid waarmee bewoners akkoord gaan voordat ze op de Parelhoenderhoeve komen. Dit is een ordemaatregel welke nodig is voor de kwetsbaarheid van de bewoners.

10. Handelen, ruilen en lenen

Om de minder mondige bewoner te beschermen en misverstanden en eventuele machtspositie tussen bewoners te voorkomen wordt er onderling niet gehandeld, geruild of geleend.

11. Internet & Televisie

In iedere kamer/appartement is een internetaansluiting. Daarnaast is er overal toegang tot Wifi.
De bewoner is verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik (misbruik) van deze internetaansluiting (bijv. het illegaal downloaden) en voor daaruit volgende boetes.

 Televisie

Televisie gaat via glasvezel en is voor elke kamer beschikbaar. Hierop zijn alle gangbare zenders beschikbaar.

12. Huisdieren

In overleg is het mogelijk om huisdieren te houden. Wel is de bewoner zelf verantwoordelijk voor de verzorging (voederen, schoonhouden, uitlaten, inentingen, dierenarts) en de kosten daarvoor.

13. Cameratoezicht

In de openbare ruimtes en op het erf zijn sinds 2018 (na 2 x brand) op verzoek van veler bewoners / mentoren camera’s opgehangen. De beelden worden na 7 dagen automatisch gewist. De camera’s zijn opgehangen om de veiligheid van de bewoners te waarborgen.