Woon/zorg instelling de Parelhoenderhoeve

Voor wie

De Parelhoenderhoeve heeft als doelgroep volwassenen vanaf 18 jaar die, door hun beperking, niet zelfstandig kunnen wonen en hulp nodig hebben bij het doorkomen van de dag. Dit kan omdat je een verstandelijke beperking hebt of een psychiatrische aandoening, of een mix van meerdere dingen. Je dient dan een indicatie te hebben of aan te vragen die bij deze setting van 24/7 beschermd wonen past. Dit kan op basis van een ggz indicatie via de WMO, of een VG indicatie vanuit PGB of ZIN.

De Parelhoenderhoeve is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met het 22Q11-syndroom, omdat de zoon van het oprichtersstel dit syndroom heeft en er inmiddels 8 mensen wonen die dit syndroom hebben heeft de Parelhoenderhoeve zich hierin gespecialiseerd. Het samenwonen met elkaar, begrip hebben voor elkaars eigenaardigheden is een groot voordeel van meerdere mensen met het 22Q11-syndroom op 1 locatie.

Het verloop op de Parelhoenderhoeve is klein, maar mocht je vragen of interesse hebben kun je contact opnemen via info@parelhoenderhoeve.nl of telefoonnummer 06-21852540

UITSLUITINGSCRITERIA PARELHOENDERHOEVE 2018

Er zijn situaties waarin de Parelhoenderhoeve kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. Gezien het open karakter van onze boerderij kunnen wij helaas niet iedereen hulp aanbieden. Wij wonen hier zelf met andere kwetsbare bewoners.

 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag maakt dat de veiligheid van de bewoners in het geding is;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag dusdanig moeilijk / zwaar is dat de Parelhoenderhoeve onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.

Cliënten die niet passen binnen de woonvorm van de Parelhoenderhoeve zijn:

 • Cliënt die een acuut gevaar voor zichzelf of medebewoners van de Parelhoenderhoeve vormt. Bijvoorbeeld wegens ernstige en chronische psychose;
 • Cliënt met een significante lichamelijke beperking, ivm vluchtwegen, opstapjes e.d. (dit in overleg met de brandweer);
 • Cliënt met suïcidaal gedrag die normen en waarden tav leefgroep ‘voorbij’ is;
 • Cliënt met zware agressie problematiek, of een ernstige gedragsstoornis, waardoor cliënt zichzelf of anderen in gevaar brengt;
 • Cliënt die weigert deel te nemen aan leefregels en groepsafspraken tbv veiligheid;
 • Cliënt die de aangeboden hulp helemaal niet kan accepteren;
 • Client die een isoleer nodig heeft;
 • Client met snachts verpleeg of zorgvraag zodanig dat echte nachtdienst gedraaid wordt;
 • Client die voortdurend intensieve verpleging (stoma’s) nodig heeft.