Woon/zorg instelling de Parelhoenderhoeve

Medezeggenschap

Iedere bewoner en iedere ouder heeft medezeggenschap op terrein van eigen kamer / appartement en persoonlijk zorgplan. Daarnaast is er het algemene reilen en zeilen, waarvan we geacht worden een medezeggenschapsraad te hebben. Tot nu toe heeft 1 ouder zich opgeworpen om tot deze raad toe te treden.

Juist omdat de lijnen kort zijn in klein instellingsverband, werkt het niet om “medezeggenschap” te organiseren in een afstandelijke raad.

U wordt uitgenodigd, te pas en te onpas, uw betrokkenheid en medezeggenschap te leveren. Mocht iemand dit in de vorm van een raad willen, moet die als dan gevormd worden middels bewoners / ouders raadpleging.

Er zijn meerdere ouders die te kennen hebben gegeven, absoluut niet in een raad te willen zitten. De bewoners vertellen elke dag aan tafel aan de gehele zorggemeenschap (plus diverse bezoekers) wat en hoe zij iets willen.