Woon/zorg instelling de Parelhoenderhoeve

Kwaliteit & Organisatie

Kwaliteit van zorg : ons streven is, dat wij ondanks de wisselende periodes van grote administratieve druk, zelf de zorg verlenen en met de bewoners samen leven en werken. De eisen van certificering e.d. ten spijt ligt bij ons de nadruk op het zelf bij de bewoners zijn, mee doen met de activiteiten. We zijn zoveel mogelijk actief betrokken bij alle programma´s van de dag, wonen intern en hebben een hoge continuïteit in de begeleiding. Veel expertise hebben we intern en voor specialistische begeleiding hebben we directe lijnen met diverse professoren en behandelaren. Voor het administratieve gedeelte zijn we aangesloten bij Zilliz + / Landmerc en we maken gebruik van het cliënt registratiesysteem Zilliz. Ook zijn we HKZ gecertificeerd voor het toepassingsgebied: Het begeleiden van verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. Onlangs hebben wij onze rechtsvorm veranderd, om te kunnen worden toegelaten bij de WTZi. Wij hebben een raad van toezicht en beschikken wij over een kwaliteitsrapport. De toelating bij de WTZi betekent dat wij nu ook zorg kunnen leveren op basis van de Wet Langdurige Zorg en / of Zorgverzekeringswet.