Woon/zorg instelling de Parelhoenderhoeve

Nieuwe locatie Groethaven

Op de Groetweg, op 15 kilometer afstand van de Parelhoenderhoeve, is er sinds februari dit jaar een
nieuwe locatie geopend waarmee we een nauwe samenwerking hebben. Hieronder volgt een beknopt profiel van Groethaven, familie van de Parelhoenderhoeve.

Wie wij zijn:

Mathieu van Bokhoven en Mirte Koeleman. Wij zijn een klein particulier initiatief in woon-zorg te Middenmeer, opgericht naar aanleiding van bijna 8 jaar werken op en 2 jaar samen met de Parelhoenderhoeve te Slootdorp. Er bleven aanmeldingen komen die op het terrein van de Parelhoenderhoeve geen plek meer kunnen krijgen. Wij werken met dezelfde inzet en filosofie en bieden in een kleiner verband beschermd wonen aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en of psychiatrische problemen. Wij wonen met ons jonge gezin op de boerderij op de Groetweg en vormen met onze vrij constante aanwezigheid een stabiele factor en de spil op het erf. Beiden hebben wij 10 jaar ervaring in de zorg, deze ervaring hebben wij zoals gezegd opgedaan op de Parelhoenderhoeve maar ook bij ons vorige project de Windroos in Brabant. Ervaring hebben wij met mensen met het 22Q11-deletie syndroom, autisme, psychiatrie , lichte verstandelijke beperking en/ of verslavingsproblematiek.

Wat bieden we aan:

Wij bieden 24/7 beschermd wonen in een groep, inclusief dagbesteding, verzorging en persoonlijke begeleiding. Onze boerderij ligt vrij afgelegen , waardoor de druk van de maatschappij, maar ook de verleidingen van de stad wat verder weg liggen.

Kwaliteit

Expertise hebben wij intern door de jaren werkervaring in de zorg en de samenwerking met de Parelhoenderhoeve, maar ook extern door nauwe samenwerking met de huisarts, psychiater ggz Schagen, casemanagers, en diverse behandelaars en professoren. Ons team bestaat uit een klein groepje ervaren en geschoolde medewerkers op het gebied van maatschappelijk werk en dienstverlening, verpleging en ggz agoog. Wij delen de missie en visie van de Parelhoenderhoeve en hebben continu overleg waardoor we elkaars expertise benutten. In september a.s. volgt onze eerste Dekra audit op locatie Groetweg, het certificeringsbedrijf voor HKZ kleine zorginstelling. Ons handboek, beleidsplan en kwaliteitsplan zijn dezelfde als die van de Parelhoenderhoeve maar dan meer beknopt. Bij ons ligt de nadruk ook bij het zelf met de bewoners zijn, meedoen met activiteiten. We zijn zoveel mogelijk actief betrokken bij alle programma’s van de dag, wonen intern en dus een hoge continuïteit in de begeleiding. Voor het administratieve gedeelte zijn we aangesloten bij Zillz +/ Landmerc en we maken gebruik van het cliëntvolgsysteem van Zilliz. Onze accountant werkt volgens IZA protocol.